yasadışı bahis cezası 2021

Yurtdışında oynatılan bazı bahis ve şans oyunları ülkemizde yer almamaktadır. Yani resmi yetkilendirilen başkanlıkça bu bahis ve şans oyunları ülkemizde oynatılmamaktadır. Bu durumu aşmak adına Türkiye’den internet yoluyla ve sair suretlerle erişim sağlayarak yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına ilişkin bahisler hukuka aykırı şekilde oynatılmaktadır. Yasadışı bahis cezasına itiraz, yasadışı bahis oynanması ve bundan dolayı kişiye idari para cezası verilmesi durumlarında gündeme gelmektedir. 2013 yılında 6495 sayılı kanunla 5’inci maddede yapılan değişiklik ve sayılan eylemler, bugün en büyük sorunlardan biri olan sanal kumarla mücadele için çok önemlidir. Kolluk güçleri ve özellikle siber suçlarla mücadele birimlerinin de en çok bu madde kapsamındaki suçlarla iştigal ettiğini düşünüyorum.

Kuralın gerekçesinde de belirtildiği üzere düzenlenen cezai hükümlerin yaptırımlar bakımından yetersiz kalması nedeniyle söz konusu maddede değişiklik yapılmak suretiyle kanun koyucu bu suçlara verilecek cezaların ağırlaştırılmasını amaçlamıştır. Bu nedenle, itiraz konusu kuralda bu yönden de hukuk devleti ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz ilgili kanun hükmünde de belirtildiği gibi yurtiçinde oynanan şans oyunlarınının oynatılmasına yer ve imkan sağlayanlara 3 ila 5 yıl arası hapis cezası verilir. Verilen hapse ek olarak güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Yurtdışında oynatılan spor müsabakalarında bu süre 4 ila 6 yıl hapis cezasına çıkar.

Napsın insanlar bein sports izlemek için her yıl 1500 lira para mı ödeyecek? Komiksiniz ya meclise sunulacak tasarılara bak cidden komiksiniz. Faile hukuka aykırı eyleminden dolayı bir suç isnat edilebilmesi için failin bu suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurları gerçekleştirme kastının olması gerekmektedir. Yani failde bilerek ve isteyerek bu suçu işleme iradesinin olması gerekir. Failde suç işleme kastının var olduğundan söz edebilmek için suçun maddi unsurlarının tam olarak bilinmesi ve bu fiilin gerçekleştirilmek istenmesi gerekmektedir.

kaçak bahis cezası

Buna karşın söz konusu sitelerin mağdurlarına doğrudan yahut dolaylı yoldan söz konusu eylemlerinin suç niteliğinde olduğu aksettirilerek, mağdurların kanun yollarına başvurma hakkı önlenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında oynana spor müsabakaları ile ilgili basit oyunları oynatma yetkisi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir. Bu başkanlık bahis ile alakalı hususları denetlemek ve yasadışı bahis hususunun önüne geçmek amacıyla görev ifa etmektedir. Eğer ki soruşturma zamanaşımı geçtiyse ilgili fiil nedeniyle hakkınızda herhangi bir idari para cezası tatbik edilemez. Ancak elbette burada zamanaşımının hesaplanması yapılırken son işlenilen fiil veya eğer ki kabahat müteselsil tek bir fiil ile işlenebilen kabahat ise kabahatin işlendiği son gün baz alınacaktır. Yani mesela “gece vakti alkol satışı yapmak” gibi fiilden dolayı idari para cezası tatbik edilmesi gündemdeyse bu halde her bir alım-satım fiili ayrı ayrı idari para cezasına ve bağımsız zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır.

Yasadışı bahis oynayıp ceza alan var mı?

İtiraz ya da cezai işlemin tamamlanması söz konusu olmadığı sürece yasadışı bahis banka hesabı blokesi ne kadar sürer gibi bir sınırdan bahsetmek mümkün değildir. Banka hesap blokesi MASAK, savcılık ya da bankanın kendisi tarafından süresiz bir şekilde uygulanmaktadır. Dolayısıyla blokenin kendiliğinden kalkması için banka hesabına dair şüphenin gerekçesiz olduğu anlaşılmalı ya da kişinin gerekli cezayı tamamlaması gerekmektedir. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yasa dışı bahise ilişkin savcılık ve dava aşamasında savunma yapmak ve itiraz etmek önemlidir. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Sonuç olarak, bilişim ve ceza hukukuna hakim, tecrübeli bir avukata başvurarak hukuki sorunlarınızın en kısa sürede çözümünü sağlayabilirsiniz.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yaş grubunda 5 milyon kişinin yılda yaklaşık 150 milyar TL’lik yasa dışı bahis oynadığını belirtti. Tüm bu bilgiler ışığında; failin işlediği bir fiille; 7258 sayılı Kanunun 5. Maddesinin farklı bentlerine girecek suçları gerçekleştirdiği veya bir eylemle 7258 sayılı Kanunun 5.

  • Buna göre; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
  • El konulan bu eşyaların kaçak iddia oynatma suçunun işlenmesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmaktadır.
  • Bunun dışında suç veya kabahat teşkil eden davranışlar gerçekleştikten sonra etkili bir cezalandırma gerekmektedir.
  • Bu şartların bulunmaması halinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçu gerçekleşmez.

Bu kişi, aramalara son verilmesini isterken, denizde bir süre yüzdükten sonra iskeleye 200 metre ileride bulunan kayalıklardan karaya çıktığını söyleıi. Kimliğinin Enser Cimşit olduğu belirlenen kişi polislere, “Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak amacıyla suya atladım” dedi. Cimşit, ekip aracına alınırken, gerekli işlemler için sağlık raporu alındıktan sonra işlemlerin tamamlanması amacıyla polis amirliğine götürüldü.

Dosyada bahsi geçen suça ilişkin olarak düzenlenen 7258 sayılı Kanunun 5. Maddesinde düzenlenen suçların kasten işlenebilir olduğu görülmekle ilgili suçların taksirle işlenmeye elverişli olmadığı açıktır. Fail için; kumar, bahis veya şans oyunları oynatma konusunda genel suç işleme kastının varlığı yeterli olup, kanun koyucu bu suçlarla ilgili ayrıca saik yani özel kast aramamıştır. Bununla birlikte fail bu suçu, hareket ve neticesini bilerek ve isteyerek işleme kastıyla hareket etmelidir.

Para Nakline Aracılık Etme Suçu

Bahis oynanmasında kullanılan eşyalara ve yasadışı bahis için ödenen veya elde edilen paralar devlete geçmektedir. Bunlara ek olarak kaçak bahis konusunda yeni yasal düzenlemeler ile birlikte örgütlü suçlara karşı CMK’nın adli mercilere tanıdığı bazı imkanlar bahis suçları için de geçerli olacaktır. Ayrıca bahis dolandırıcılığı suçu söz konusu ise bazı ek güvenlik tedbirleri söz konusu olmaktadır. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri de “ yasadışı bahis oynamanın cezası var mı “ sorusudur.

Hukuk tekniği bakımından iyi hazırlanmış bir savunma dilekçesi ile bu davalarda başarı gösterilmesi dosya durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte mümkündür. Bu durumda hem yurt içi hem yurt dışı için ayrı ayrı ceza verilmeyecek, yalnızca daha ağır cezayı öngören, yurt dışı müsabakalarına yönelik, 7258 bettilt Giriş Sayılı Kanunun 5-b maddesindeki “dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası” uygulanacaktır. Kanun madde metnindeki “ve” bağlacına da dikkat edilmelidir. Yani hakim tarafından faile, suçun işlendiğinin sabit olması durumunda, hem hapis hem de para cezası olmak üzere ikisi birlikte ceza verilmesi zorunludur.

Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynanan bir oyundur. İştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere ; önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunlarını ifade etmektedir. 7258 sayılı FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’ da izinsiz bahis “yasa dışı bahis” olarak tabir edilmiştir. Yasa dışı bahis halk arasında ise “kaçak bahis” olarak bilinmektedir.

Hatta bu suçlar olağanüstü halin devam ettiği sürede toplu veya örgütlü olarak işlendiğinde, şüpheliler hakkında 668 sayılı KHK’nın “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri” başlıklı 3. Suç bir kişi tarafından işlenebileceği gibi, TCK m.37/1’e göre birden fazla fail tarafından “müşterek fail” sıfatı ile de işlenebilir. Önemli olan; suçun icra hareketleri üzerinde birden fazla kişinin fonksiyonel hakimiyet kurmak suretiyle suça katılıp katılmadığıdır ki, bu gerçekleşmişse suçun birden fazla fail tarafından anlaşma ve işbirliği ile işlendiği sonucuna varılmalıdır. Oyun oynatma suçu, suçu azmettirmeye ve yardım etmeye de müsaittir. Suçun azmettiricisi TCK m.38’e ve yardım edeni de TCK m.39’a göre cezalandırılacaktır ki, 5. Fıkrasının ve (ç) bentlerinde yardım etme ile ilgili özel düzenlemeler yapıldığından, bu kapsama giren failin eylemi ayrı suç kabul edilecek ve TCK m.39’a göre değerlendirilmeyecektir.

60 gün içerisinde bu itiraza bir cevap gelmez ise cevabınız reddedilmiş sayılır ve 2 aylık dava açma süreniz işlemeye başlar (dikkat edin zamanaşımı ve dava açma süresi aynı şey değildir) . Bu kısım biraz karışık, tam olarak anlamadınız biliyorum size anlayabilmeniz için bir grafik çizeceğim. İdari cezalar ve yaptırımlara karşı hukuki yol ve yöntemleriniz farklı olacaktır.

Bu makalemizde Yasadışı Bahis Cezası 2023 yılında nedir, nasıldır, illegal sitelerden bahis oynatmanın cezası nedir gibi konulara değindik. Bu yaklaşım TCK ve Kabahatler Kanunu arasında yapılan ayrıma paraleldir. 228 ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç olarak öngörülmüştür. Türkiye’de spor bahis veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nındır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunları oynatmak üzere ‘sabit bayi’ veya ‘sanal ortam bayi’ ruhsatı verir.

Hakimin yalnızca adli para cezası verme gibi bir seçeneği burada yoktur. Yasadışı bahis oynatma suçunun cezası 7258 Sayılı, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”da düzenlenmiştir. Suç ve kabahat arasındaki farklar bu makale konusu dışında olduğu için daha fazla ayrıntıya şimdilik girmemekteyiz. Okuyacağınız bu makalede yalnızca “bahis oynatma suçu” ele alınmış olup, bahis oynama ile ilgili bilgi almak isterseniz şu makalemizi okuyabilirsiniz.

Yasadışı bahis cezası olarak kanundaki en yüksek ceza budur. Dolayısıyla illegal bahis sitelerinde eğer yurtdışında oynan maçlarla ilgili izinsiz bahis düzenleniyorsa eylem, bu suç kapsamına girmektedir. Görüleceği üzere yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık etme suçunun cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. İzinsiz bahis konusunda Kanun’da düzenlenmesine göre farklı kategorilerde görmek mümkündür.

İnternet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya i̇mkan sağlama suçu

Için verilecek olan adli para cezası iptal davası için kişi veya kişiler itirazlarını Sulh Ceza Hakimliği’ne yapabilirler. Kurt, AA muhabirine, sanal ortamda oynatılan yasa dışı bahis ve kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yasa dışı bahis oyunlarının reklamının yapılarak teşvik edilmesi ile ilgili suçlarda avukatlık ve danışma hizmeti vermekteyiz. Yasadışı bahis oynatmaktan ceza alınması durumunda ise meslekten ihraç cezası ile cezalandırılır. Yasadışı bahis oynatma suçu ile ilgili yürütülen ceza davasında ceza avukatı tarafından dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar mevcuttur.

Yasa dışı bahis oynamaya ilişkin idari makamlar tarafından verilen idari para cezasına itiraz etmek gerekmektedir. Yasa dışı bahis oynanması ise kanunda suç olarak değil kabahat olarak düzenlenmiştir. İdari makamların yasa dışı bahis oynayan kişiler hakkında idari para cezası düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Yasa dışı bahis cezası affı, Türkiye’de bahis suçunun bir daha işlenmemesi ve kişinin 7238 sayılı ceza kanununa karşı gelmesi durumunda, adli para cezasını ödemesiyle affı sağlanacaktır. Suçun ikinci tekrarında, ceza hapis cezasına çevrilecektir.

Bu sebeple söz konusu suçu işlemeyen, bu suçla ilgili herhangi bir bilgisi dahi olmayan, suçun unsurlarında hataya düşen masum müvekkilimin TCK’nın 30. Fıkrasında belirtilen hata hükümlerinden faydalanıp beraat etmesi gerekir. Son derece ağır itham olan zira; işlemediği halde bu suçtan yargılanmak bile müvekkilimi derin bir manevi çöküntü ve üzüntü içerisine sokmuştur.

Sadece bu sebepten, yani arkadaşına 1 defa cepbank ile para göndermekten sana ceza gelmez. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk (aile, borçlar , medeni hukuk) alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İş Hukuku alanında bilirkişiliği, ceza hukuku ve adli yardım konusunda sertifikaları bulunmaktadır. Söz konusu yabancı sitelerde bahis oynama olduğunda ceza adli bir ceza olarak kabul edilmez. O nedenle bu durum sicilinize işleyen bir durum oluşturmaz. Ancak, yine de 20 bin TL’ye kadar ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Genellikle bu kartlar ile yapılan ödemelerin karşılığının alınamaması, kartlardan fazla çekim, çift çekim, kredi kartı dolandırıcılığı, kart sahibinin bilgisi dışında bakiye düşüşü veya görünürde satış gibi sıkıntılar uygulamada görülmektedir. Yasadışı (kaçak) bahis oynanması, oynatılması, yer sağlanması ve tanıtımının yapılması ile ilgili tüm suçlar, şikayete tabii olan suçlar değildir. Şikayet edilmese dahi savcılık tarafından soruşturma başlatılabilmektedir.

  • Suçun oluşumu için failin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına yer veya imkan sağlaması gerekir.
  • Kurt, illegal bahis suçu nedeniyle erişim engelleme kararı verilen sitelere de ayrıca, “Bu siteye, yasa dışı bahis suçundan erişim engellenmiştir.” mesajı ile suçun tanımı ve cezasını belirleyen uyarıcı konulacağını dile getirdi.
  • Yasadışı bahis oynatan, oynayan, yer temin eden ve diğer süreçlerde yer alan kişiler, yasadışı bahis oynama ya da oynatma suçundan ceza almaktadır.
  • Banka hesaplarına konulan bloke çoğu zaman mağdur lehine olsa da bazı durumlarda mağdura karşı haksızlık oluşturacak şekilde onun da banka hesabına bloke konulabilmektedir.
  • Suçun işlendiği yerin durumu da farklı yaptırımları beraberinde getirmektedir.

Yasadışı Bahis Suçları ile ilgili ceza miktarlarına, oluşabilecek problemlere ve bu sitelere üye olma sonucunda karşılaşabileceğiniz sorunların tümüne içeriğimizde ulaşabilirsiniz. Tahancı Hukuk Bürosu; Avukat Fatih Tahancı ve Avukat Ayşe Tahancı tarafından kurulmuş olup, Çankaya/Ankara’da bulunan avukatlık ofisinde faaliyet göstermektedir. Tahancı Hukuk Bürosu; Avukat Fatih Tahancı ve Avukat Ayşe Tahancı tarafından kurulmuş olup, Çukurambar, Çankaya – Ankara’da bulunan avukatlık ofisinde faaliyet göstermektedir. Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır.

Gerçek kişilerden TC uyruklu 18 yaş üstü erkeklerin sayısı 4.109, kadınların sayısı 201 dir. Gerçek kişilerden TC uyruklu yaş arası erkeklerin sayısı 87, kadınların sayısı 0 dır. Gerçek kişilerden TC uyruklu yaş arası erkeklerin sayısı 19, kadınların sayısı 0 dır. Aynı spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılmaktadır.

Şikayet edildikten sonra şikayetin geri çekilmesi durumunda ise dava durmayacak, devam edecektir. İyi günler 3-4 sene önce bets10 sitesinden bahis oynadım 4 bin tl para çektim 2 bin tl sine bloke geldi. Bu paradan korktuğum için parayı sahibine geri iade ettim şimdi ise üzerime dava açılmış bilişim suçları üzerinden ağır cezada mahkemem var ben parayı çekmeyip geri iade ettiğimi söylediğim halde… Öğretide, aynı bahsi veya şans oyununu birden fazla kişinin oynaması durumunda bahis oynayan kişi sayısınca suç oluşmayacağı, yine kişi sayısına bakarak zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının isabetli olmadığı ifade edilmektedir.

Kumarın bu şekli maalesef toplumda daha az tepkiyle karşılanmaktadır. Yasadışı bahis ya da diğer adıyla kaçak bahis; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın lisans vermediği internet sitesinde veya yetki vermediği yerlerde oynanan bahistir. Ülkemizde yasadışı bahis oynamak TCK’da suç olarak tanımlanmamış, kabahat olarak değerlendirilmiştir. Yasadışı bahis 7258 Sayılı Kanun ile yaptırım altına alınmıştır. Kaçak bahis oynamanın sonucunda bahis oynayan kişiye idare para cezası verilir.

Yasadışı bahis sitelerinin birçoğu son zamanlarda dolandırıcılık suçu ile anılmaya başlanmıştır. Kaçak bahis siteleri hileli yöntemlerle kaçak bahis oynayanları dolandırmaya çalışmaktadır. Mersin Bilişim Avukatı olarak müvekkillerimize bu konuda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. 7258 sayılı yasada öngörülen yasadışı bahis suçları , Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlardandır.

Özet bir somut olay emsal alınarak hazırlanan yasadışı bahis cezası itiraz dilekçesinde, kişinin bahis oynamadığını ya da yasadışı bahis platformlarına para göndermediğini açık ve anlaşılır bir dille belirtmelidir. Yalnızca beyanlar yeterli olmayıp, beyanlarını destekler nitelikte deliller ile itiraz dilekçesini genişletmelidir. Aksi takdirde yasadışı bahis cezası itiraz talebi reddedilecektir. Spor müsabakalarında yasa dışı bahis veya şans oyunlarına ilişkin 7258 s. Kanun md. 5’te düzenlenen suçlar için özel bir nitelik aranmamıştır. Dolayısıyla bu suçların özgü suç niteliği taşımadığı söylenebilir.

Bıçak Hukuk Bürosu, 2002 yılından bu yana, ulusal ve global şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarında avukatlık, hukuk danışmanlığı ve arabuluculuk hizmetleri vermektedir. İllegal bahis ve kumar şirketleri ya da sitelerinde kişisel bilgilerin paylaşılması da oldukça riskli ve tehlikelidir. Çünkü bu siteler kişisel bilgilerinin hangi yöntemle ve neden kullanacağı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.

Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.